MULTIFUNKČNÍ SÁL

Ve studiu 1 - multifunkčním sále nabízíme dynamické i pomalé lekce, vybrat si můžete z lekcí zaměřených na zlepšení kondice, na posílení svalstva, ale i z lekcí zaměřených na správné držení těla, posílení středu těla nebo na protažení. 

DYNAMICKÉ A POSILOVACÍ LEKCE

FUNKČNÍ TRÉNINK - může mít podobu kruhového tréninku nebo můžete cvičit všichni stejné cviky v různých časových intervalech, forem funkčního tréninku je mnoho... Využívá se vlastní tělo nebo náčiní jako např. TRX, Rip Trainer, frekvenční žebřík, kettlebelly, bosu, flowin apod. Zásobník cviků je obrovský, trénink je díky tomu velmi pestrý a zábavný. Cviky určuje instruktor, tempo si ale volíte sami.

TRX - v současné době pod tímto pojmem najdeme nejen cvičení s dnes již klasickým závěsným systémem, ale i s další cvičební pomůckou - Rip Trainerem, který se používá hlavně pro rotační pohyby a dynamiku. Obě tyto cvičební pomůcky se skvěle doplňují a dohromady umožňují velmi kvalitní trénink. 

FITBOX - cvičení používající prvky boxu, kickboxu a dalších bojových umění, to vše zformované do velmi účinného fitness tréninku. Pokud se rozhodnete pro tyto lekce, můžete očekávat kromě výrazného zlepšení kondice a zpevnění těla i nezanedbatelné uvolnění psychického napětí:-). K dispozici jsou boxovací totemy, vždy 1 totem pro dva cvičící. Rukavice na fitbox půjčujeme zdarma.

PUMP FX -  účinné cvičení s nakládací činkou pro komplexní posílení celého těla. Během skupinové lekce se zapojí do činnosti všechny svalové partie díky základním cvikům jako jsou dřepy, výpady, tlaky a přítahy, to vše za doprovodu vysoce motivační hudby. Cvičení neobsahuje žádnou choreografii, cvičí se v blocích. Typické je provedení stejného cviků v různých tempech a v různém rozsahu pohybu.

BODYSTYLING - oblíbená lekce kombinující jednoduché bloky aerobiku a posilování. Při posilování se používá vlastní tělo nebo náčiní jako činky nebo gumičky, někdy využijete i stepy nebo bosu. Hlavním cílem této lekce je zpevnění těla pomocí vytrvalostního posilování a zlepšení kondice díky kombinaci s jednoduchým aerobikem. 

TABATA - jde o druh velmi intenzivního intervalového funkčního tréninku. Základem je 1 kolo, které obsahuje interval 20 s intenzivní zátěž (komplexní cviky) + 10 s odpočinek, to celé 8x, pak delší odpočinek (cca 3 min.). Během jednoho kola lze použít 8 různých cviků, ale také lze 8x zopakovat stejný cvik. Cvičení je velmi efektivní, ale vhodné jen pro opravdu zdatné a trénované.

POSILOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO

BODY FIT - posilovací lekce zaměřená na posílení celého těla. Při cvičení se využívá váhy vlastního těla a malých cvičebních pomůcek jako jsou činky, overbally, různé typy posilovacích gum, malé těžké míčky apod. Cvičí se ve středním tempu, které umožní kontrolované provedení jednotlivých cviků, s důrazem na správné držení těla. Cvičení je vhodné i pro úplné začátečníky. V současné době není tato lekce v rozvrhu.

ZACÍLENO NA SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA, POSÍLENÍ STŘEDU TĚLA A PROTAŽENÍ

PILATES - cvičení je zaměřené na nácvik správného držení těla a dýchání, zlepšení pohybových návyků a flexibility. Díky zpevnění a posílení středu těla slouží jako výborná prevence bolestí zad. Při cvičení se klade důraz na správné provedení cviků, cvičí se bez hudebního doprovodu, každý ve svém tempu. 

POWERJOGA - tato lekce slouží hlavně k protažení svalů celého těla, k jejich posílení, ke zlepšení koordinace a rovnováhy. Využívají se pozice známé z jógy. Na konci každé lekce probíhá velmi příjemná relaxace. Celá lekce je za doprovodu relaxační hudby.