Potřebujete dobít energii?

Také se někdy cítíte totálně vyčerpaní, bez energie, schopni maximálně bezduchého zírání do PC nebo TV?

Dlouho jsem vnímala „dobíjení baterek“ jako potřebu pořádně se vyspat, vynechat jeden dva tréninky a věnovat se místo toho něčemu klidnějšímu, prostě jako potřebu si pořádně fyzicky odpočinout. Pak se mi dostaly do ruky různé knížky na téma osobního rozvoje a pochopila jsem, že je potřeba dobít i energii emoční, mentální a spirituální.

Jak známo, energie je základní podmínkou pro jakýkoliv výkon. My lidé máme čtyři základní oblasti energetických potřeb – fyzickou, emoční, mentální a spirituální. Pokud dokážeme dobře pečovat o výdej i obnovování všech čtyř klíčových zdrojů, můžeme dosáhnout lepší kvality života a budeme i šťastnější.

Fyzická strategie

Toto téma je probírané nejvíc  – mluví a píše se o zdravé výživě, pitném režimu, přiměřené fyzické aktivitě, odpočinku během dne, dostatku kvalitního spánku. Tímto se ale v tomto článku nechci zabývat, přednost teď dostanou další tři zdroje energie.

Emoční strategie

Jakou strategii zvolit pro dobití této energie, abychom nebyli podráždění, vzteklí a úzkostliví, ale svoje emoce zvládali a dokázali se dlouhodobě cítit pozitivně a spokojeně? Myslím, že každý z nás by chtěl umět se ovládat a udržovat si dlouhodobě dobré pocity a nálady.

Pokud se cítíte naštvaní, právě jste se pohádali, něco nebo někdo vás „vytočil“, zkuste jeden z nejrychlejších a nejefektivnějších způsobů obnovy této energie – soustředěné dýchání:

1. Lehněte nebo sedněte si do uvolněné polohy.
2. Zavřete oči a uvolněte celý obličej.
3. Zaměřte pozornost na svůj dech. Dýchejte do břicha, pokud potřebujete, položte si na břicho ruce.
4. Zavřete ústa a dýchejte nosem.
5. Pomalu dýchejte. Při nádechu by se měla bránice pohybovat dolů, do plic se nasává vzduch, hrudní dutina se zvětšuje, břišní dutina se shora stlačuje, obvod pasu se proto rozšiřuje. Při výdechu jde bránice zase nahoru, obvod pasu se zužuje, výdech je relaxační.
6. Představujte si, že s každým výdechem ze sebe vyfukujete stres.
7. Dýchejte v přirozeném rytmu, po chvíli zjistíte, že váš dech se zpomalil a zklidnil.
8. Toto můžete cvičit pár minut, pokud ale potřebujete, dýchejte prostě tak dlouho, dokud se úplně nezklidníte.

Další možností je použít některou z mnoha relaxačních technik.

Velmi důležité pro obnovu této energie je udělat si čas na něco příjemného, prostě něco z kategorie „co bych opravdu chtěl dělat“. Zkuste si vybrat činnost, která vám přináší potěšení a pocit štěstí, ať už je to zahradničení, hudba, rukodělné aktivity, výlety, vaření, čtení, sport, fotografování nebo cokoliv dalšího.

Mentální strategie

Mentální energie úzce souvisí s výkonnosti myslise soustředěným využíváním intelektu. Má vliv na schopnost udržet pozornost, analyzovat, učit se a uvažovat kreativně.

Náš mozek spotřebovává pro myšlení překvapivé množství energie, asi 20 % přijímaného kyslíku a 25 % glukózy. Mozek potřebuje stejně jako svaly regenerovat, jinak nemůže správně fungovat. Nedostatek duševní regenerace může mít za následek nesprávné rozhodování, větší chybovost, sníženou kreativitu, neschopnost se soustředit, vede to zkrátka k přetížení a přepracování.

Abychom mohli podávat výkony, musíme se umět na výkon soustředit. Znamená to správně vyhodnotit priority, nezabývat se zbytečnými úkoly nebo úkoly, které může udělat někdo jiný. Stejně důležité je pak odstranit všechny rušivé zdroje, které odvádějí naši mysl od nejdůležitější práce.

Jak tedy konkrétně dosáhnout lepšího soustředění? Spousta z nás při jakékoliv činnosti přemýšlí o tom, co se stalo dneska (včera, předevčírem apod.), případně přemýšlí, co ho ještě dnes čeká, co ještě musí dnes (zítra, pozítří apod.) udělat. Prostě přemýšlíme o minulosti nebo o budoucnosti a je pro nás těžké všímat si krásy současnosti, vnímat svoje tělo, svou mysl, všechno kolem nás „právě tady a teď“. Myšlenky se nám toulají bůhví kde a vůbec si nevychutnáváme to, co právě děláme.

Nejstarší známá metoda dosažení vnitřního klidu a uvolnění je meditace, která poskytuje i optimální podmínky pro vnímání, mysl se na něco soustředí (na dech, na předmět, na současný okamžik, na mantru apod.) a netoulá se jinde v honbě za neužitečnými myšlenkami. Vůbec uvolnění těla a soustředění se na dýchání jsou výbornými výchozími body pro plné uvědomění si přítomnosti.
Metod je ale daleko více. Zaměření na přítomný okamžik můžeme praktikovat např. ve vaně, při skvělém obědě, na procházce, ale i třeba při čištění zubů – prostě tam, kde nás nebude nic rušit (to znamená i vypnutý mobil). Pokud přijdou vtíravé myšlenky, nechme je odplynout a zaměřme se na to, co nám říkají smysly – zrak, sluch, čich, chuť a hmat.

Pokud dosáhneme stavu zvýšeného uvědomění si sebe sama a svého okolí, zkusme se v tomto stavu zamyslet nad řešením pracovních nebo osobních problémů nebo nad novými nápady. Tento klidný, ale přitom pozorný stav nám může přinést netušené možnosti.

Spirituální strategie

Tato energie je ze všech čtyř ta nejsilnější. Je zdrojem naší motivace a odhodlání, udává nám směr na naší cestě životem. Je to vlastně naše osobní mise, naše spojení s pocitem vyššího smyslu a systémem hodnot, ve který věříme. Abychom si udrželi svoji spirituální energii, musíme ji čerpat z věcí, které dávají našemu životu smysl, a sladit to, co děláme, se svým svědomím, zásadami a povahou. Pokud děláme něco, co považujeme za správné a co je v souladu s našimi hodnotami, poskytuje nám to obrovský zdroj spirituální energie. Rovnováha a dobíjení této energie záleží tedy na dvou faktorech:

  • nalézt vyšší smysl života a směřovat všechny své činy k jeho naplňování
  • poznat své nejhlubší hodnoty a žít v souladu s nimi

Stejně jako potřebujeme posilovat svaly na těle, potřebujeme posilovat i pomyslné „spirituální svaly“. K tomu nám pomůže vizualizace, tedy vytváření obrazů ve vlastní mysli pomocí představivosti. Nejprve si ale musíme ujasnit, jaká je naše vize, jaký je náš smysl života a po jaké cestě chceme k tomu cíli jít. Pokud máme vizi, kým se chceme stát, jak chceme žít a čeho chceme dosáhnout, dává nám to energii každé ráno vstát a jít dál. Metoda vizualizace nám velmi pomáhá naplňovat tyto osobní sny a cíle, nejen ty velké, ale i menší. Zkusme si každý den pár minut představovat, jak těch vysněných cílů dosahujeme, do nejmenších podrobností (jak se přitom cítíme, jak se chováme, jak reaguje naše okolí apod.).

Žít v souladu se svými hodnotami znamená žít v souladu s tím, jak bychom se chtěli projevovat a chovat k sobě a ke svému okolí v soukromí i v práci. Naše hodnoty nám definují, na čem nám nejvíc záleží, poskytují nám náš vnitřní řád. Jsou zdrojem motivace a spirituální energie, dávají našemu životu vyšší smysl.

Zpracováno hlavně podle knihy Jana Mühlfeita a Meliny Costi: Pozitivní leader.

Autor: Dana Weisserová