Nové kurzy SM systému od 7. 1. 2019

Zveme vás do dalších kurzů SM systému od 7. 1. 2019. Kurzy jsou dvouměsíční a jsou rozděleny podle pokročilosti.
Přihlaste se pomocí online rezervace.